ChatGPT został opracowany przez OpenAI, organizację zajmującą się sztuczną inteligencją. Zespół badawczy OpenAI pracował nad rozwojem ChatGPT, ale wynalazek nie jest przypisany pojedynczej osobie. Pracowali nad nim naukowcy, inżynierowie i inni eksperci z OpenAI. Można jednak wymienić kilku kluczowych osób, które miały wkład w rozwój ChatGPT, takich jak Ilya Sutskever, Greg Brockman, Sam Altman, Wojciech Zaremba i wielu innych utalentowanych członków zespołu OpenAI.

Historia GPT

Prace nad ChatGPT trwały przez pewien okres czasu, z różnymi etapami rozwoju. Poprzednie wersje GPT, takie jak GPT-2, zostały wprowadzone przez OpenAI w lutym 2019 roku. GPT-2 było jednym z najbardziej zaawansowanych modeli generacji tekstu w momencie swojego wydania.

Następnie OpenAI kontynuowało prace badawcze i inżynieryjne, aby ulepszyć model i stworzyć kolejne wersje. W listopadzie 2020 roku opublikowano GPT-3, który znacznie przewyższał poprzednie wersje pod względem skali i jakości generowanego tekstu.

Prace nad ChatGPT, opartym na architekturze GPT-3, prawdopodobnie trwały po premierze tego modelu. Trzeba jednak zaznaczyć, że informacje o konkretnych datach i okresach prac nie są publicznie dostępne.

Co oznacza ChatGPT

Skrót GPT oznacza „Generative Pre-trained Transformer”. Jest to nazwa rodziny modeli sztucznej inteligencji opracowanych przez OpenAI. „Generative” oznacza, że modele te są zdolne do generowania nowych tekstów na podstawie wcześniej nauczonych wzorców. „Pre-trained” odnosi się do faktu, że modele są wcześniej uczone na dużych zbiorach tekstów, aby nauczyć się języka i struktury danych. „Transformer” odnosi się do architektury sieci neuronowej zwanej „Transformer”, która jest wykorzystywana w tych modelach do przetwarzania sekwencji tekstowych. GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) to najnowsza i najbardziej zaawansowana wersja modelu GPT opracowana przez OpenAI.

Co dalej

OpenAI ciągle pracuje nad ulepszaniem swoich modeli językowych i eksploruje różne kierunki rozwoju. Planowane mogą być następujące obszary:

  1. Zwiększenie skali i jakości: OpenAI może dążyć do stworzenia jeszcze większych i bardziej zaawansowanych modeli, które będą generować teksty o jeszcze wyższej jakości i bardziej precyzyjnym zrozumieniu kontekstu.
  2. Lepsze zarządzanie kontekstem: ChatGPT może być rozwijany w celu lepszego rozumienia długotrwałego kontekstu rozmowy. Jest to ważne, aby zachować spójność i zrozumienie w dłuższych interakcjach.
  3. Większa interaktywność: OpenAI może pracować nad modelami, które są jeszcze bardziej interaktywne i elastyczne w obsłudze różnych rodzajów zadań i pytań użytkownika.
  4. Większa świadomość i etyka: OpenAI przywiązuje dużą wagę do zagadnień związanych z odpowiedzialnością i etyką w zastosowaniach sztucznej inteligencji. Dlatego również przewidywane są dalsze prace nad świadomością kontekstu, unikaniem uprzedzeń i promowaniem bardziej odpowiedzialnego użycia ChatGPT.

Warto zaznaczyć, że powyższe punkty to jedynie spekulacje, a rzeczywiste plany rozwoju ChatGPT mogą różnić się od tych przewidywań. Aby poznać najnowsze informacje na temat rozwoju ChatGPT, najlepiej sprawdzić oficjalne komunikaty i publikacje OpenAI.

By Roman

Pracuję i bloguję, bloguję i pracuję. Lubię, to co robię. Piszę o tym wszystkim, co każdego dnia mnie spotyka w pracy, w firmie i poza nią. Piszę o tym, o czym gadamy w biurze przy kawie.