Czym jest ubezpieczenie OC?

ubez oc

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest rodzajem ubezpieczenia, które zapewnia posiadaczowi polisy ochronę w przypadku, gdy zostanie on uznany za prawnie odpowiedzialnego za spowodowanie szkód lub obrażeń ciała u innej osoby, lub w mieniu.

Polisy ubezpieczeniowe OC można wykupić dla szerokiej gamy okoliczności, chociaż przede wszystkim OC kojarzy się z posiadaniem pojazdu. Jest ono bowiem obowiązkowe dla osób prowadzących pojazdy w ruchu drogowym i dzięki niemu ubezpieczyciel może pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku działań związanych z ruchem drogowym, takich jak kolizje, wypadki i inne.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest ważnym rodzajem ubezpieczenia, ponieważ może pomóc w ochronie finansowej, jeśli zostaniesz uznany za odpowiedzialnego za szkody, nie tylko te w ruchu drogowym. Wiele osób wykupuje OC w związku ze swoją działalnością zawodową. Przykładem mogą być choćby agenci ubezpieczeniowi czy zarządcy nieruchomości. Zwykle są to zawody, w których ryzyko wyrządzenia szkody jest wyższe niż w przypadku innego rodzaju działalności. Warto wspomnieć, że w niektórych przypadkach zawodowe OC wymagane jest przez przepisy prawa.

OC – jakie szkody pokrywa?

OC obejmuje szkody wyrządzone innym osobom lub w ich mieniu przez ubezpieczającego. Ten rodzaj ubezpieczenia zazwyczaj pokrywa roszczenia wniesione przeciwko ubezpieczającemu za wszelkie szkody, niezależnie od tego, czy jest to samochód, dom, czy jakakolwiek inna własność. Ubezpieczenie to nie obejmuje szkód wyrządzonych we własnym mieniu.

Ubezpieczenie zapewnia ochronę finansową dla osób fizycznych lub firm przed roszczeniami osób trzecich. Ten rodzaj ubezpieczenia pokrywa szkody, za które ubezpieczony może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z powodu obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia spowodowanego np. zaniedbaniem. Polisa OC zapewnia pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczenia wobec ubezpieczonego; służy zatem jako zabezpieczenie w przypadku ewentualnych sporów prawnych.

Jakie są kary za brak aktualnego OC?

Jeśli jesteś właścicielem pojazdu, zawsze musisz mieć ważną polisę OC samochodu. Brak aktualnej polisy może oznaczać poważne kary dla właściciela pojazdu. Podstawą do obliczenia kary za brak OC jest minimalne wynagrodzenie brutto w danym roku kalendarzowym. W dalszej kolejności sprawdzany jest rodzaj nieubezpieczonego pojazdu i długości przerwy w historii ubezpieczenia. W ten sposób obliczana jest kara, która w przypadku samochodu osobowego może wynieść nawet 7200 zł (2023 r.).

Jeśli przepisy prawa wymagają OC zawodowego, to jego brak również skutkuje karą pieniężną.